Nieuws

Update coronavirus 27-3-2020

Lees verder

Beste collega,

Op de 1e plaats willen wij onze collega’s die noodgedwongen thuis moeten blijven of zelf ziek zijn veel sterkte en van harte beterschap wensen. Wij denken aan jullie en blijven contact houden om je te ondersteunen daar waar mogelijk.

Het zijn bizarre tijden waarbij we allemaal dagelijks geconfronteerd worden met een nieuwe realiteit. Het is onzeker hoe de wereld er morgen uit zal zien. Eén ding is wel zeker en dat is dat we met z’n allen bijzonder trots kunnen zijn op onszelf, ons werk én onze collega’s die ondanks alle omstandigheden en beperkingen thuis en op het werk op hun post zijn gebleven. Wij werken allemaal met man en macht om deze crisis aan te kunnen.

Wij zorgen er allemaal dagelijks voor dat er verantwoord en met de grootste zorg en toewijding bij onze klanten in de zorg en overige cruciale sectoren van onze samenleving kan worden doorgewerkt. Samen strijden wij tegen het coronavirus.

Jullie kunnen rekenen op je collega’s van kantoor, de rayonleiding en het management bij het mogelijk maken van jullie fantastisch werk onder deze moeilijke omstandigheden. Zij zorgen onder andere voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals desinfecterende gel en wegwerphandschoenen, materiaal en middelen om verantwoord en veilig te kunnen blijven werken.

Pas goed op jezelf en je collega’s en houd je aan de veiligheidsvoorschriften volgens de overheid en de instructies van je leidinggevende. Spreek collega’s of je leidinggevende aan als je vragen hebt of als je ziet dat er niet volgens de voorschriften wordt gewerkt.

Voor jouw en onze veiligheid!!

Ook als je vragen hebt over andere zaken, zoals je persoonlijke situatie, kun je terecht bij je leidinggevende. Je kunt daarnaast altijd je vragen of opmerkingen mailen naar meldpunt@romaro.nl.


Corona Advies Team
Alle binnenkomende vragen van klanten of collega’s die met het werk te maken hebben worden door het Corona Advies Team (CAT) dagelijks besproken. Het team doet haar uiterste best om alle vragen snel te beantwoorden.

Hierbij volgen de richtlijnen aangaande het reguliere schoonmaakonderhoud bij onze opdrachtgevers om jou en je naasten, collega’s en onze klanten te beschermen.

  1. Maak alle contact oppervlakken die veelvuldig door verschillende mensen gebruikt worden zoals deurklinken, lichtknopjes, liftknoppen, trapleuningen, balie oppervlakken en andere handcontactpunten meerdere keren per dag Dit geld zeker ook voor toiletten en andere sanitaire ruimtes. Hierbij is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan WC bril, spoelknoppen, kraanknoppen en deurklinken.
  2. Zorg voor voldoende voorraad toiletpapier, papieren handdoeken en zeep in alle toiletruimten.
  3. Het is verplicht om handschoenen en (schone !) werkkleding te dragen tijdens het uitvoeren van  werkzaamheden en regelmatig je handen te wassen met water en zeep.
  4. Geen gezamenlijke taken uitvoeren maar apart op een afdeling of in een ruimte je werk doen.
  5. Gepaste afstand houden van minimaal 1.5 meter en maak onderling duidelijke afspraken voor de werkverdeling, gebruik van de werkkast om spullen te halen etc.
  6. Werkdoeken en vlakmop iedere dag wassen en tijdens de schoonmaak bij iedere taak vervangen door schone doeken/vlakmop.

Wij wensen iedereen veel succes en sterkte toe in de komende periode!!!

Samen kunnen wij het aan!

Directie Romaro Schoonmaakgroep

Rogier Mazurel    Gerard Treffers   Frank Remeijsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan al onze schoonmaakhelden

Lees verder

Iedereen weet inmiddels dat de schoonmaker cruciaal is bij het bestrijden van de huidige crisis! Daarom willen we jullie ook via deze weg bedanken. Jullie vormen iedere dag weer een vitaal onderdeel van onze maatschappij en worden nog méér gewaardeerd dan ooit!

Daarom zeggen wij: ‘Enorm bedankt voor jullie enorme inzet en loyaliteit!
Jullie zijn helden en wij zijn supertrots op jullie!’

Directie Romaro Schoonmaakgroep

Maatregelen omtrent Corona

Lees verder

Op zondag 15 maart heeft het kabinet een aantal verregaande maatregelen afgekondigd in de aanpak van het Corona virus (COVID-19).

In reactie hierop hebben wij, naast de reeds gecommuniceerde hygiëne maatregelen, een aantal aanvullende maatregelen genomen voor coördinatie en preventie binnen de mogelijkheden en omstandigheden die zich op dit moment per dag aandienen. Deze aanvullende maatregelen lichten wij hieronder toe.

“Schoonmaak vitale beroepsgroep preventie Corona virus, kinderen naar school!”
De schoonmaker is cruciaal voor de preventie maar ook het beperken van verdere verspreiding van het coronavirus en dus voor de borging van de continuïteit van de bedrijfsprocessen in de diverse vitale beroepsgroepen.

Aldus heeft de minister van VWS besloten dat de schoonmaak ook moet worden gezien als een vitale beroepsgroep.

Dat betekent dat wanneer onze mensen ouder of verzorgende zijn, en schoolgaande kinderen hebben, zij de komende periode gebruik kunnen maken van de kinderopvangmogelijkheden die scholen of andere opvanginstanties aanbieden.

Wij blijven aan het werk voor onze klanten!
Wij werken gewoon door bij de klant, maar ook zij nemen de nodige maatregelen. Voor onze collega’s op klantlocaties geldt dat zij deze maatregelen volgen, waar noodzakelijk in overleg met de leidinggevende.

Gebruik je gezond verstand!
Wanneer we aan het werk zijn, op locatie van een klant of gewoon in de supermarkt zijn voor boodschappen, gebruik onze mensen het gezonde verstand. Daarbij volgen we de richtlijnen zoals opgenomen door het RIVM. Dit betekent dat we onder meer het persoonlijk contact zoveel mogelijk vermijden, net als het persoonlijk sociaal contact met andere mensen en houden we afstand.

Centrale coördinatie en meldpunt
Vanaf vandaag is het Corona Advies Team (CAT) samengesteld om direct te kunnen acteren op de veranderingen. Iedere werkdag is om 12.00 uur een CAT overleg om de actuele situatie te bespreken, adviezen te geven en maatregelen te nemen die op dat moment nodig zijn voor onze medewerkers.

Ook maatregelen voor klanten en leveranciers worden door het CAT gecoördineerd. Om dit te kunnen doen is een centraal meldpunt ingericht; info@romaro.nl. Via dit meldpunt kun je dringende zaken die aandacht behoeven en/of een besluit vragen melden.

Nieuwe Beleidsverklaring Romaro

Lees verder

Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Mileu

Ons beleid is gericht op het leveren van diensten die voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten. Wij streven naar continue verbetering van de klanttevredenheid met een verantwoordelijkheid voor het naleven van de garanties uit de beleidsverklaring en met respect voor ARBO en het milieu.  Om dit te realiseren zullen wij voldoende middelen ter beschikking stellen en initiatieven die gericht zijn op verdere verbetering stimuleren.

Benieuwd naar onze volledige beleidsverklaring? Die vind je hier.

Pas op met mengen van schoonmaakmiddelen

Bleekmiddel - Pas op
Lees verder

Vrouw overleden door schoonmaken met ammoniak en bleek
Een 30-jarige Spaanse vrouw is overleden tijdens het schoonmaken van haar huis. Ze gebruikte ammoniak en bleekmiddel in een afgesloten ruimte, waardoor zij giftige dampen inademde. Tijdens het schoonmaken werd de vrouw duizelig, waarna ze overleed door een hartstilstand.

Combinatie bleek en ammoniak zorgt voor giftig chloramine
Volgens de berichten in de Spaanse media had de vrouw eerst haar hele huis schoongemaakt met bleekmiddel, om vervolgens twee uur lang te poetsen met ammoniak. Door bleek en ammoniak met elkaar te mengen, treed er een chemische reactie op waarbij chloramine ontstaat. Dit gas is giftig, en wanneer er niet voldoende geventileerd wordt, kan inademing van het gas dus fatale gevolgen hebben.

De vrouw heeft zelf 112 gebeld voordat ze overleed, omdat ze erg duizelig werd tijdens de schoonmaak. Maar toen de ambulance ter plaatse was, was het al te laat. Het ambulance personeel heeft nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Pas op met het mengen van schoonmaakmiddelen
Het mengen van verschillende schoonmaakmiddelen wordt zeer afgeraden, omdat er verschillende giftige gassen kunnen ontstaan door chemische reacties. In het geval van de sterke chemische middelen ammoniak en bleekmiddel, ontstaat het gas chloramine. Dit kan zorgen voor kortademigheid, hoesten, duizeligheid, prikkende ogen en een druk op de borstkas.

Bleekmiddel en azijn veroorzaakt chloorgas
Een ander voorbeeld van gevaarlijke mengsels is de combinatie bleekmiddel met azijn. Hierdoor kan het giftige chloorgas ontstaan, wat kan leiden tot chemische brandwonden.

Vuistregel: meng nooit iets met bleek, ammoniak en zuren (azijn)
Het mengen van schoonmaakmiddelen kan zeer gevaarlijk zijn en moet het liefst vermeden worden. Maar mocht het toch echt absoluut nodig zijn, let er dan in elk geval op dat de middelen geen bleek, geen ammoniak en geen zuren (zoals azijn) bevatten.

augustus 2018

Vakantiewerk in de schoonmaak betaalt beter dan ooit!

Gemiddeld Salaris Branche 2018 - Romaro
Lees verder

Vakantiewerk werd nog nooit zo goed betaald als dit jaar Schoonmaakbedrijf Romaro. Vooral de zorg, schoonmaak en kantoorbanen betalen goed. Werken in de horeca of de detailhandel blijft favoriet onder jongeren. Wie goed wil verdienen, kan het terras of de winkel echter beter mijden. Het bestbetaalde werk is te vinden in de schoonmaak. Daar ligt het gemiddelde uurloon op 11,94 euro. Ook de zorg betaalt dit jaar behoorlijk, met een gemiddeld uurloon van 11,06 euro. Beter zelfs dan de industrie, van oudsher een bedrijfstak met goede uurlonen. Ook kantoorwerk behoort tot de beter betaalde vakantiebanen met gemiddeld 10,18 euro per uur.

De horeca is met 7,28 euro juist een van de slechtst betaalde vakantiebanen. Ook werken in de winkel levert niet bepaald het hoogste loon op. Daar staan ze voor 7,23 euro per uur te werken. Het gemiddelde loon bedraagt in de schoonmaak dit jaar 8,69 euro, 48 eurocent meer dan vorig jaar. En dat is het hoogste uurloon dat de FNV ooit heeft gemeten. Geen wonder dat ruim de helft van de vakantiewerkers tevreden is over het loon.

/**/ Scroll To Top