Veiligheid dient in alle situaties, zeker als het om schoonmaken gaat, voorop te staan. Of het nu gaat om kantoorgebouwen, fabrieken, bedrijfsterreinen of petrochemisch complexen, onze medewerkers doen hun werk veilig en anders niet. Ook in het belang van u en alle medewerkers die onze zorg en services dagelijks ervaren. Veiligheid staat ten dienste van kwaliteit.

Romaro is aangesloten bij Vereniging Schoonmaak Research (VSR), het kennisinstituut en onafhankelijk platform voor professioneel schoonmaken. Zo beschikken we over de meest recente informatie uit wetenschappelijke onderzoeken en kwaliteitsmeetsystemen. Met deze informatie zijn we steeds weer processen en middelen binnen Romaro aan het verbeteren.

Betrokkenheid van onze medewerkers voegt een onmisbare waarde toe aan al onze procedures, opleidingen, gebruik van apparatuur en de diverse controlemethodes. Aandacht voor onze medewerkers, collegialiteit en prettige werkomstandigheden zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening aan u, uw organisatie.

Het spreekt voor zich dat we onze medewerkers met vakgerichte cursussen en trainingen opleiden, ook en vooral op het gebied van veiligheid. Natuurlijk komt ook dit ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Meer informatie over kwaliteit & veiligheid

Nieuws