Helderheid in de schoonmaakbranche vinden wij een must. In schoonmaakbestek, werkprogramma en schoonmaaktaken wordt vaak vakjargon gebruikt.

Romaro Schoonmaakgroep streeft ernaar misverstanden en onduidelijkheden naar klanten en relaties te voorkomen. Daarom hanteren wij de door NVZ in overleg met SVS/VSR en OSB ontwikkelde Standaard Informatie Systeem Terminologie (SIS-T). Het betreft een uitvoerige lijst met vaktermen die professionele schoonmaakorganisaties hanteren. Zo creëren we eenheid in woorden, termen en begrippen die binnen de schoonmaakbranche worden gebruikt.

Hieronder treft u drie veelgebruikte schoonmaaktermen aan:

Schoon
“het element is vrij van zichtbaar vuil en op de juiste manier schoongemaakt (NEN 2075)”

Stof afnemen
“het al dan niet klamvochtig verwijderen van stof in het interieur, zoals inventaris, randen, richels en vensterbanken”

Vlakmoppen enkelvoudig
“het met een klamvochtige vlakmop verwijderen van licht aangekleefd vuil van een waterbestendige vloer”

De organisatie van Romaro

Nieuws