Maatregelen omtrent Corona

Op zondag 15 maart heeft het kabinet een aantal verregaande maatregelen afgekondigd in de aanpak van het Corona virus (COVID-19).

In reactie hierop hebben wij, naast de reeds gecommuniceerde hygiëne maatregelen, een aantal aanvullende maatregelen genomen voor coördinatie en preventie binnen de mogelijkheden en omstandigheden die zich op dit moment per dag aandienen. Deze aanvullende maatregelen lichten wij hieronder toe.

“Schoonmaak vitale beroepsgroep preventie Corona virus, kinderen naar school!”
De schoonmaker is cruciaal voor de preventie maar ook het beperken van verdere verspreiding van het coronavirus en dus voor de borging van de continuïteit van de bedrijfsprocessen in de diverse vitale beroepsgroepen.

Aldus heeft de minister van VWS besloten dat de schoonmaak ook moet worden gezien als een vitale beroepsgroep.

Dat betekent dat wanneer onze mensen ouder of verzorgende zijn, en schoolgaande kinderen hebben, zij de komende periode gebruik kunnen maken van de kinderopvangmogelijkheden die scholen of andere opvanginstanties aanbieden.

Wij blijven aan het werk voor onze klanten!
Wij werken gewoon door bij de klant, maar ook zij nemen de nodige maatregelen. Voor onze collega’s op klantlocaties geldt dat zij deze maatregelen volgen, waar noodzakelijk in overleg met de leidinggevende.

Gebruik je gezond verstand!
Wanneer we aan het werk zijn, op locatie van een klant of gewoon in de supermarkt zijn voor boodschappen, gebruik onze mensen het gezonde verstand. Daarbij volgen we de richtlijnen zoals opgenomen door het RIVM. Dit betekent dat we onder meer het persoonlijk contact zoveel mogelijk vermijden, net als het persoonlijk sociaal contact met andere mensen en houden we afstand.

Centrale coördinatie en meldpunt
Vanaf vandaag is het Corona Advies Team (CAT) samengesteld om direct te kunnen acteren op de veranderingen. Iedere werkdag is om 12.00 uur een CAT overleg om de actuele situatie te bespreken, adviezen te geven en maatregelen te nemen die op dat moment nodig zijn voor onze medewerkers.

Ook maatregelen voor klanten en leveranciers worden door het CAT gecoördineerd. Om dit te kunnen doen is een centraal meldpunt ingericht; info@romaro.nl. Via dit meldpunt kun je dringende zaken die aandacht behoeven en/of een besluit vragen melden.