Nieuwe Beleidsverklaring Romaro

Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Mileu

Ons beleid is gericht op het leveren van diensten die voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten. Wij streven naar continue verbetering van de klanttevredenheid met een verantwoordelijkheid voor het naleven van de garanties uit de beleidsverklaring en met respect voor ARBO en het milieu.  Om dit te realiseren zullen wij voldoende middelen ter beschikking stellen en initiatieven die gericht zijn op verdere verbetering stimuleren.

Benieuwd naar onze volledige beleidsverklaring? Die vind je hier.