Verlenging VCA* 2008/5.1 certificaten

Op 6 en 7 mei jl. heeft Register LRQA een externe audit voor verlenging van de VCA* 2008/5.1 certificaten uitgevoerd waarbij géén afwijkingen zijn geconstateerd.                                                             

In april is Romaro al voorgedragen voor vernieuwing van het ISO 9001:2008 certificaat. Nu kunnen wij u met trots mededelen dat ook de VCA* 2008/5.1 certificaten van zowel Romaro Schoonhouden Gebouwen b.v. als Romaro Industriële Service b.v. wederom voor een periode van drie jaar worden  verlengd.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het VCA certificaat toont aan dat zowel het management als onze werkzaamheden voldoen aan de VCA-checklist.  Met het VCA certificaat borgt Schoonmaakbedrijf Romaro de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en de milieuzorg (VGM) bij werkzaamheden op locatie. Hiermee worden ongelukken voorkomen en het milieu gespaard.