Verlengde en uitgebreide samenwerking met BGS in Schiedam

BGS

In januari 2014 zijn Romaro Schoonmaakgroep (RSG) en van Berckenrode Groep Schiedam (BGS) een samenwerkingsverband aangegaan waarbij een aantal medewerkers met verminderde arbeidscapaciteit gedetacheerd zijn voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden.

De ervaring leert dat de gedetacheerde medewerkers onder professionele begeleiding van RSG  en in samenwerking met de job coach van BGS prima functioneren en zowel de technische kwaliteit als ook de beleving hiervan een positieve impuls hebben gekregen.

Aangezien alle betrokken partijen de inmiddels afgesloten pilot fase als succesvol beschouwen is besloten om de samenwerking verder te intensiveren en zijn per augustus 2014 wederom een aantal contracten van BGS aan RSG overgedragen.

RSG en BGS streven naar een situatie waarbij uiteindelijk alle schoonmaakcontracten van BGS worden overgedragen waarbij gedetacheerde medewerkers met een WSW indicatie worden ingezet. De intentie is om deze gedetacheerde medewerkers in alle bedrijfsprocessen op te nemen en een kans en de gelegenheid te bieden om in samenwerking met collega’s van RSG volledig te integreren.