Detachering medewerkers van sociale werkplaats Schiedam

Dinsdag 7 januari zijn drie medewerkers van BGS (Berckenrode Groep Schiedam, sociale werkplaats) Schiedam gedetacheerd bij Schoonmaakbedrijf Romaro. Het gaat om een pilot van drie maanden. 

Het is een eerste stap op weg naar samenwerking tussen Romaro en BGS. Mocht de pilot een succes zijn dan wordt gekeken naar verlenging en uitbreiding van deze detachering. De bedoeling is dat de samenwerking het komend jaar wordt uitgebreid en dat het aantal medewerkers op termijn groeit.

De samenwerking biedt de BGS-medewerkers de kans om zich breder te ontwikkelen dan alleen op het gebied van schoonmaak. Met deze detachering wordt een volgende  stap gezet in de invulling van de Participatiewet. De medewerkers blijven in dienst bij de BGS.