Horizontaal toezicht Belastingdienst

Romaro Schoonmaakgroep zet de toon in de schoonmaakbranche met horizontaal toezicht Belastingdienst.

Romaro Schoonmaakgroep en de Belastingdienst Rotterdam werken al enkele jaren samen middels het Convenant Horizontaal Toezicht. Romaro Schoonmaakgroep is een van de eerste schoonmaakbedrijven die van de Belastingdienst het vertrouwen heeft gekregen afspraken ten aanzien van de fiscaliteit vooraf te maken in plaats van controles achteraf. Aan dit convenant is een periode van inventarisatie en interviews met de directie en staf vooraf gegaan.

Horizontaal Toezicht; op basis van vertrouwen

De samenwerking tussen Romaro Schoonmaakgroep en de Belastingdienst staat met Horizontaal Toezicht centraal. Dit betekent dat de afstemming vooraf plaatsvindt in plaats van achteraf. Op basis van gemaakte afspraken over  de kwaliteit van de interne organisatie kan dubbel werk worden voorkomen. Uitgangspunt vormt het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheid en mogelijkheden zijn om de fiscale regels goed toe te passen en uit te voeren. Rogier Mazurel: “wij werken samen met de Belastingdienst op basis van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. Dit vormt voor ons de sleutel tot succes en borgt de kwaliteit, niet alleen in fiscaal opzicht maar tevens in andere processen waarin wij betrokken zijn.”

Strategie

Romaro Schoonmaakgroep is een van de eerste schoonmaakbedrijven die een handhavingconvenant ondertekent met de Belastingdienst. Rogier Mazurel: “Wij zijn trots op het vertrouwen dat de Belastingdienst met ondertekening van dit convenant uitspreekt in onze organisatie en onze bedrijfsprocessen. Dit convenant past perfect binnen onze strategie. Wij streven naar een relatie met onze opdrachtgevers die eveneens gebaseerd is op kwaliteit en vertrouwen om onnodige bureaucratie te voorkomen. Door onze bedrijfsprocessen te optimaliseren ontstaan snellere doorlooptijden van controle en dus lagere kosten. Daardoor hebben wij meer tijd voor onze core business: dienstverlening aan onze opdrachtgevers.”

Over Romaro Schoonmaakgroep

Romaro Schoonmaakgroep levert uiteenlopende diensten op het gebied van schoonmaak, onderhoud en industriële reiniging aan de binnen- en buitenkant van gebouwen en terreinen. De missie is het ontzorgen van de opdrachtgever door middel van een proactieve houding ter ondersteuning van het primaire proces bij de opdrachtgever. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn de basisprincipes waarmee inhoud wordt gegeven aan MVO.