Mogelijk ongeluk door gaslek voorkomen

gaslekvooorkomen
Lees verder

Tijdens het werk roken drie specialisten van Schoonmaakbedrijf Romaro een gaslucht. Ze handelden snel en adequaat waardoor een mogelijk ongeluk werd voorkomen.

Afgelopen week waren drie schoonmaakspecialisten van Romaro  (Vincent Listwan, Martijn van Schie en Arie Slikboer) met een vloerklus bezig in de kelders van de flat aan de Rijnsingel te Ridderkerk. Tijdens het werk roken de mannen een gaslucht. Ze zijn direct gestopt, naar buiten gegaan en hebben de politie gebeld. Het bleek een groot gaslek en de flat is uiteindelijk enkele uren ontruimd geweest. Door deze attente actie is mogelijk een groot ongeval en letsel voorkomen. Ze hebben een kadobon gehad.

Goede doel gesteund door Romaro

Romaro bingo
Lees verder

Zoals elk jaar organiseerde Schoonmaakbedrijf Romaro ook dit jaar weer een kerstfeest voor hun medewerkers, dit keer in de Theetuin in Rijsoord. Afgelopen zaterdag was de Theetuin afgehuurd, het werd een gezellig feest met grote opkomst. Normaliter doen we een loterij, maar dit jaar hebben we gekozen voor een bingo. De eerste bingokaart kregen alle medewerkers van Romaro, daarna konden ze zelf bingokaarten kopen. Elk jaar doneren we de opbrengst aan een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het Jeugdsportfonds.

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Om een kind een jaar lang te kunnen laten sporten is € 250 per jaar nodig.

Afgelopen zaterdag hebben we met de bingo € 314,50 opgehaald en de directie van Romaro heeft daar € 1.000 van gemaakt om te doneren aan het goede doel. Met deze donatie kunnen dus vier kinderen een jaar lang sporten!

Verlengde en uitgebreide samenwerking met BGS in Schiedam

BGS
Lees verder

In januari 2014 zijn Romaro Schoonmaakgroep (RSG) en van Berckenrode Groep Schiedam (BGS) een samenwerkingsverband aangegaan waarbij een aantal medewerkers met verminderde arbeidscapaciteit gedetacheerd zijn voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden.

De ervaring leert dat de gedetacheerde medewerkers onder professionele begeleiding van RSG  en in samenwerking met de job coach van BGS prima functioneren en zowel de technische kwaliteit als ook de beleving hiervan een positieve impuls hebben gekregen.

Aangezien alle betrokken partijen de inmiddels afgesloten pilot fase als succesvol beschouwen is besloten om de samenwerking verder te intensiveren en zijn per augustus 2014 wederom een aantal contracten van BGS aan RSG overgedragen.

RSG en BGS streven naar een situatie waarbij uiteindelijk alle schoonmaakcontracten van BGS worden overgedragen waarbij gedetacheerde medewerkers met een WSW indicatie worden ingezet. De intentie is om deze gedetacheerde medewerkers in alle bedrijfsprocessen op te nemen en een kans en de gelegenheid te bieden om in samenwerking met collega’s van RSG volledig te integreren.

Beste Schoonmaker van het jaar bij Romaro

Bij de meeste bedrijven is de schoonmaker nog altijd de onzichtbare held. Iemand die in de avonduren of vroege ochtenduren de vervuiling van de gebouwgebruikers opruimt.

“Ik ken ze niet”, hoor ik vaak als ik met mensen buiten de schoonmaakbranche over schoonmakers praat. De gezichten van de schoonmakers zijn onbekend, en dus ook hun namen. … totdat er wat te klagen valt. De schoonmaker komt pas weer in zicht als de klachten over de schoonmaak bij de koffieautomaat worden gedeeld. Dan heeft iedereen opeens een mening over de schoonmaak en de schoonmakers. Want schoonmaken is toch niet zo moeilijk? We maken thuis toch ook schoon? De schoonmaker – de onzichtbare held. Zolang de kwaliteit goed is, zijn ze onzichtbaar en wordt de schoonmaak niet benoemd.

Juist daarom is het goed dat de schoonmakers in het zonnetje worden gezet met de verkiezing van De Beste Schoonmaker! Dit jaar zal er volgens bepaalde richtlijnen worden bekeken welke van de medewerkers in aanmerking komen voor de titel en zal aan het einde van het jaar bekend worden gemaakt wie de titel “Beste schoonmaker van Romaro 2014” mag dragen.

Detachering medewerkers van sociale werkplaats Schiedam

Dinsdag 7 januari zijn drie medewerkers van BGS (Berckenrode Groep Schiedam, sociale werkplaats) Schiedam gedetacheerd bij Schoonmaakbedrijf Romaro. Het gaat om een pilot van drie maanden. 

Het is een eerste stap op weg naar samenwerking tussen Romaro en BGS. Mocht de pilot een succes zijn dan wordt gekeken naar verlenging en uitbreiding van deze detachering. De bedoeling is dat de samenwerking het komend jaar wordt uitgebreid en dat het aantal medewerkers op termijn groeit.

De samenwerking biedt de BGS-medewerkers de kans om zich breder te ontwikkelen dan alleen op het gebied van schoonmaak. Met deze detachering wordt een volgende  stap gezet in de invulling van de Participatiewet. De medewerkers blijven in dienst bij de BGS.